EFEKTYWNOŚĆ ZESPOŁU – SZKOLENIA

(BUDOWANIE I KIEROWANIE ZESPOŁEM)

 • Budowanie współpracy i efektywnych działań zespołu.
 • Rozwiązywanie konkretnych problemów firmy – koordynowanie pracy zespołów problemowych/ coaching grupowy/.
 • Wyprowadzanie zespołów z kryzysu.
 • Integracja małych i dużych grup w zespoły:
 • budowanie nowych zespołówintegracja firm lub środowisk /różnic kultur organizacyjnych, różnic kulturowych  i środowiskowych/
 • Praca nad zmianami /użycie metody teatru improwizacji/.

 PRZYKŁADY PROJEKTÓW SZKOLENIOWYCH W TYM ZAKRESIE

Firma z branży farmaceutycznej  – Budowanie relacji w zespole

Propozycje były efektem zgłoszonych potrzeb pracowników jednego z kluczowych działów firmy w wyniku przeprowadzonego wcześniej szkolenia „Komunikacja w zespole”.

Rozpoznanie potrzeb ujawniło, że dla budowania trwałych relacji i efektywności w zespole bardzo ważna/konieczna jest:

 • osobista otwartość, jasna i konkretna komunikacja jego członków
 • wzrost zaufania i poczucia bezpieczeństwa w zespole
 • gotowość do udzielania bieżącej informacji zwrotnej
 • określenie ról zespołowych
 • określenie i wyrażenie wzajemnych oczekiwań
 • godne, partnerskie zachowanie
 • płynny przekaz informacji
 • poczucie identyfikacji z zespołem
 • wspólne cele i kodeks wartości

W oparciu o te informacje zaproponowaliśmy szkolenie, którego celem było doskonalenie umiejętności w zakresie budowania otwartych i partnerskich relacji interpersonalnych w zespole, współpracy i sprawnej komunikacji wewnątrz zespołu oraz określenia i wykorzystywania zasobów zespołowych.

Spotkanie I – Partnerstwo, komunikacja i role w zespole– 1,5 dnia.

Celem pierwszego spotkania jest rozwijanie obszarów będących tematem pierwszej sesji szkoleniowej, dotyczących usprawnienia przepływu i jakości komunikacji w zespole. Ponadto spotkanie koncentruje się na budowaniu trwałych mechanizmów współpracy warunkujących otwartość i wzajemne zaufanie, oraz na dostarczeniu uczestnikom możliwości zdiagnozowania rozkładu ról w zespole, w których wykazują najwyższą efektywność zarówno na poziomie indywidualnym, jak i na poziomie grupowym.

Spotkanie II Współpraca, zasoby i efektywność zespołu – 1 dzień.

Drugie spotkanie ma na celu dostarczenie uczestnikom zaawansowanych narzędzi do zespołowego rozwiązywania problemów. Dzięki użyciu metod i technik zwiększających zdolność do współpracy i współdziałania, uczestnicy będą mieli okazję doświadczyć wymiernych efektów pracy zespołowej. Spotkanie pozwoli również uczestnikom zdefiniować wspólne wartości oraz obszary i kierunki rozwoju

Facebook