KONTAKTY Z KLIENTAMI – SZKOLENIA

(KOMUNIKACJA I OBSŁUGA KLIENTA)

  • Prowadzenie negocjacji i rozmowy negocjacyjnej /handlowej/.
  • Efektywna obsługa klienta /również telefoniczna, mailowa/.
  • Techniki sprzedaży.

 

PRZYKŁADY PROJEKTÓW SZKOLENIOWYCH W TYM ZAKRESIE

Firma z branży logistycznej – Coaching grupowy  przeprowadzony z pracownikami Działów Handlowych

W wyniku kryzysu finansowego wiele firm rezygnowało z działań szkoleniowych jednak wielu naszych klientów w tej sytuacji szukało rozwiązań, które mogłyby zniwelować jego skutki. Podobnie było w tym przypadku.

Cele i założenia coachingu:

  1. Przygotowanie pracowników Działów Handlowych do wzmożonych kontaktów z klientami, których sytuacja, w wyniku wcześniejszej korekty cen i obecnej sytuacji gospodarczej, uległa, bądź ulega istotnym zmianom.
  2. Zwiększenie skuteczności pracowników Działów Handlowych, w zatrzymywaniu odchodzących i odzyskiwaniu wybranych, a obecnie utraconych klientów.

Przebieg coachingu:

  • Zgodnie z teorią i praktyką coachingu grupowego, spotkania coachingowe były procesem skoncentrowanym na  zespołowym rozwijaniu  kompetencji  pracowników Działów Handlowych, z uwzględnieniem indywidualnych zapotrzebowań każdego z ich  uczestników.
  • Uczestnicy koncentrowali uwagę na tym, co dzieje się aktualnie w ich pracy, a przede wszystkim co jest podstawowym motywem ich zawodowego funkcjonowania.
  • W dalszej kolejności praca skupiała się na poznaniu  oraz zmianie schematów i stereotypów myślowych pracowników działów handlowych w związku z ich wcześniejszymi doświadczeniami.
  • Ostatnim etapem pracy grupowej, ale w tym przypadku również indywidualnej, było poszukiwanie kreatywnych strategii działania, w odniesieniu do różnych klientów, na poziomie ogólnym i na poziomie bardzo szczegółowym.

Wnioski

  1. Uczestnicy wszystkich grup coachingowych w jednoznaczny sposób stwierdzili, że w trudnej obecnie sytuacji istotą  pracy handlowca jest ciągłe poszukiwanie lepszej relacji z klientem – relacji opartej na zasadzie wygrany – wygrany, relacji opartej na zaufaniu, a nie na manipulacyjnych, krótkowzrocznych technikach sprzedaży.

Facebook