intra-biznes.pl

Biznes IT Marketing Finanse

upadłość firmy
Biznes Marketing

Czym jest upadłość firmy i jak ją ogłosić?

Każda z firm na rynku narażona jest na ryzyko upadłości. Okresowa niewypłacalność może spotkać każdego i może być bardzo niebezpieczna, a jej skutkiem jest upadłość firmy.

Kto i kiedy może ogłosić upadłość firmy?

Upadłość firmy ogłosić mogą firmy jednoosobowe duże firmy zatrudniające nawet kilkadziesiąt pracowników. Wpływ na ogłoszenia upadłości ma charakter firmy oraz powód jej niewypłacalności.

Jak i gdzie złożyć wniosek o upadłość firmy?

Upadłość zgłasza się składając wniosek do Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w miejscu, gdzie prowadzona jest firma. Wniosek złożony może zostać przez właściciela firmy oraz przez jego wierzyciela.
Wniosek zawierać musi następujące informacje:
– dane osobowe dłużnika lub nazwę firmy,
– numer PESEL lub KRS,
– adres zamieszkania dłużnika,
– dane osób, które uprawnione są do reprezentowania dłużnika,
– dane likwidatorów jeśli zostali oni powołani,
– dane osobowe i adresy wspólników,
– adres siedziby firmy,
– uzasadnienie wniosku,
– informacje o prawie, jakiemu podlega dłużnik,
– dane na temat rodzaju spółki.
Jeżeli wniosek o upadłość firmy składany jest przez dłużnika musi on dołączyć do niego następujące dokumenty:
– aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną,
– bilans przygotowany na potrzeby postępowania sądowego,
– spis wierzycieli,
– półroczne oświadczenie o spłacie wierzytelności,
– spis podmiotów mających zobowiązania wobec firmy,
– spis tytułów egzekucyjnych i wykonawczych firmy,
– listy zabezpieczeń ustanowione na majątku firmy.
Jeśli wniosek o upadłość składa wierzyciel musimy przedstawić dowody dotyczące upadłości firmy.

Konsekwencje jakie płyną z ogłoszenia upadłości firmy?

Złożenie wniosku to początek postępowania sądowego podczas którego dłużnik może kontynuować prowadzenie firmy i musi opłacać składki ZUS i podatki.
O ogłoszeniu upadłości firmy decyduje sąd. Sąd może odrzucić wniosek jeżeli majątek firmy jest za mały by pokryć wszystkie koszty postępowania sądowego.

Układ naprawczy czy upadłość firmy?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *