intra-biznes.pl

Biznes IT Marketing Finanse

ochrona danych osobowych w firmach pożyczkowych
Finanse

Jak firmy pożyczkowe przetwarzają dane osobowe?

Firmy udzielające pożyczek gromadzą dane osobowe swoich klientów i osób, które składają wniosek o pożyczkę i otrzymują decyzję odmowną. W takich firmach ważne są środki bezpieczeństwa finansowego, które gwarantują, że dane osobowe klientów nie wpadną w nie powołane ręce.

Jakie dane osobowe przekazywane są przez pożyczkobiorcę?

Dane osobowe to nie tylko imię i nazwisko, ale także wszystkie inne dane, które pozwalają na identyfikację danej osoby.

Firmy pożyczkowe najczęściej proszą o podanie następujących danych osobowych:

– imię i nazwisko,

– numer pesel,

– adres zameldowania i korespondencyjny,

– datę i miejsce urodzenia,

– stan cywilny,

– nazwisko panieńskie matki,

– źródło oraz wysokość dochodów,

– adres e-mail i numer telefony,

– liczbę osób na utrzymaniu,

– kwotę zobowiązań, jakie klient spłaca,

– średni koszt utrzymania gospodarstwa domowego.

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych w firmach pożyczkowych – powyższe dane są niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji klienta oraz oceny jego zdolności kredytowej, a także sporządzenia umowy pożyczkowej. Przepisem, który reguluje prawa do przetwarzania danych osobowych obecnych oraz niedoszłych klientów jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.). Przetwarzanie tych danych osobowych jest dopuszczalne wtedy gdy firma chce zrealizować uprawnienia lub spełnić obowiązek, jaki wynika z prawa i który polega na sporządzeniu umowy.

RODO w firmach pożyczkowych

W roku 2018 zostało wprowadzone RODO, które jest rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego oraz Rady Uni Europejskiej o ochronie danych osobowych. Od czasu wprowadzenia RODO firmy pożyczkowe mają obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania. Spis ten musi zawierać dane administratora, cele, w jakich spis jest prowadzony oraz kto ma dostęp do zgromadzonych danych osobowych. Firmy pożyczkowe mają też obowiązek poinformować klienta o formie przetwarzaniu danych osobowych, a klient musi podpisać zgodę na przetwarzanie danych.

Kiedy firma pożyczkowa musi prosić o zgodę na przetwarzanie danych?

Osoba korzystająca z usług firmy pożyczkowej powinna podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych jeśli będą one wykorzystywane do innych celów niż te zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych. Firma pożyczkowa nie musi prosić o podpisanie zgody na przetwarzanie danych jeśli będą one wykorzystywane do podpisania umowy, ale jeśli dane te będą przekazywane innym osobom lub podmiotom, wówczas klient musi wyrazić na to pisemną zgodę.