intra-biznes.pl

Biznes IT Marketing Finanse

ochrona danych osobowych w firmach pożyczkowych
Finanse

Jak firmy pożyczkowe przetwarzają dane osobowe?

Firmy udzielające pożyczek gromadzą dane osobowe swoich klientów i osób, które składają wniosek o pożyczkę i otrzymują decyzję odmowną. W takich firmach ważne są środki bezpieczeństwa finansowego, które gwarantują, że dane osobowe klientów nie wpadną w nie powołane ręce.

Jakie dane osobowe przekazywane są przez pożyczkobiorcę?

Dane osobowe to nie tylko imię i nazwisko, ale także wszystkie inne dane, które pozwalają na identyfikację danej osoby.

Firmy pożyczkowe najczęściej proszą o podanie następujących danych osobowych:

– imię i nazwisko,

– numer pesel,

– adres zameldowania i korespondencyjny,

– datę i miejsce urodzenia,

– stan cywilny,

– nazwisko panieńskie matki,

– źródło oraz wysokość dochodów,

– adres e-mail i numer telefony,

– liczbę osób na utrzymaniu,

– kwotę zobowiązań, jakie klient spłaca,

– średni koszt utrzymania gospodarstwa domowego.

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych w firmach pożyczkowych – powyższe dane są niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji klienta oraz oceny jego zdolności kredytowej, a także sporządzenia umowy pożyczkowej. Przepisem, który reguluje prawa do przetwarzania danych osobowych obecnych oraz niedoszłych klientów jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.). Przetwarzanie tych danych osobowych jest dopuszczalne wtedy gdy firma chce zrealizować uprawnienia lub spełnić obowiązek, jaki wynika z prawa i który polega na sporządzeniu umowy.

RODO w firmach pożyczkowych

W roku 2018 zostało wprowadzone RODO, które jest rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego oraz Rady Uni Europejskiej o ochronie danych osobowych. Od czasu wprowadzenia RODO firmy pożyczkowe mają obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania. Spis ten musi zawierać dane administratora, cele, w jakich spis jest prowadzony oraz kto ma dostęp do zgromadzonych danych osobowych. Firmy pożyczkowe mają też obowiązek poinformować klienta o formie przetwarzaniu danych osobowych, a klient musi podpisać zgodę na przetwarzanie danych.

Kiedy firma pożyczkowa musi prosić o zgodę na przetwarzanie danych?

Osoba korzystająca z usług firmy pożyczkowej powinna podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych jeśli będą one wykorzystywane do innych celów niż te zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych. Firma pożyczkowa nie musi prosić o podpisanie zgody na przetwarzanie danych jeśli będą one wykorzystywane do podpisania umowy, ale jeśli dane te będą przekazywane innym osobom lub podmiotom, wówczas klient musi wyrazić na to pisemną zgodę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.