intra-biznes.pl

Biznes IT Marketing Finanse

budżet firmy
Biznes Finanse

Budżet firmy – jak nim zarządzać?

Zarządzanie finansami firmy jest o wiele trudniejsze niż zarządzanie budżetem domowym. Pojawia się sporo pytań i wątpliwości, jak zagospodarować pieniądze zysków firmy. Jeżeli więcej niż jedna osoba może podejmować decyzje, zwykle pojawiają się konflikty. Ktoś chciałby te pieniądze zaoszczędzić, na czarną godzinę, a inna osoba najchętniej wydałaby wszystko na inwestycje.

Zyski czy straty?

Najczęściej w pierwszych miesiącach firma nie przynosi żadnych zysków, a wręcz przeciwnie, trzeba dokładać z własnych pieniędzy, aby firma mogła przetrwać. Wiąże się to z tym, że najpierw trzeba zainwestować pewne środki, kapitał na start. Trzeba kupić maszyny, urządzenia, wynająć i dostosować lokal do prowadzenia działalności. Wszystkie te wydatki trzeba wpisać w koszty firmy. Dlatego też w pierwszych miesiącach rozliczenia finansowe wykazują raczej straty niż zyski.

Konstruktywna krytyka i dobre rady

Jeśli budżet firmy nie jest źródłem radości, a raczej smutku, warto skonsultować się z ekspertami i poszukać przyczyny, dlatego tak się dzieje. Być może wystarczy bardziej otworzyć się na klientów, poszukać nowych kanałów, aby do nich dotrzeć i zaskoczyć ich nową ofertą. Być może ceny są za niskie, a może za wysokie? Wszystkie te kwestie można przeanalizować, ale osoba z zewnątrz, z wiedzą ekonomiczną, widzi więcej niż właściciel. Dlatego też warto otworzyć się na konstruktywną krytykę i posłuchać dobrych rad. Posłuchanie osoby z zewnątrz jest też dobrym krokiem, jeżeli wspólnicy nie zgadzają się co do kierunku dalszego rozwoju firmy. Taka osoba patrzy bezstronnie, bez zaangażowania emocjonalnego, dlatego też łatwiej jest jej wziąć pod uwagę tylko fakt, bez różnego rodzaju osobistych lęków czy nadziei.

Zarządzanie firmą

Zarządzanie firmą obejmuje nie tylko zarządzanie pracownikami, ale też umiejętne zarządzanie pieniędzmi w firmie. Trzeba zastanowić się, jaka część tych pieniędzy ma być przeznaczona na bieżące potrzeby firmy, jaka będzie pensja właściciela oraz, ile odkładać na rozwój i inwestycje. Trzeba wziąć pod uwagę to, że za jakiś czas trzeba będzie zrobić remont lokalu, wypłacić pracownikom premie albo podwyżki, a także może zdarzyć się sytuacja, że ze względu na decyzję rządu, przez jakiś czas biznes nie będzie mógł funkcjonować. Umiejętność przewidywania jest bardzo ważna w biznesie. Oczywiście nie da się przewidzieć wszystkiego, jednak myślenie strategiczne jest bardzo cenne. Prowadzenie firmy na pewno nie jest proste, wymaga sporo odwagi i wiedzy.