intra-biznes.pl

Biznes IT Marketing Finanse

erp
Edukacja

Wdrożenia systemów ERP – jak je przeprowadzać, by był udane?

Systemy ERP są obecnie używane w wielu firmach, aby skutecznie wspierać ich działanie. Jak przeprowadza się wdrożenia takich systemów?

Coraz więcej firm decyduje się aktualnie na wdrożenia ERP, aby pracować jeszcze efektywniej. Dzięki nim można prowadzić wiele czynności szybciej, sprawniej, bezpieczniej i z mniejszym ryzykiem błędów.

Czym jest system ERP?

ERP to skrót odnoszący się do angielskiego Enterprise Resource Planning, co oznacza planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Jest to system, który integruje i zarządza różnymi aspektami działalności firmy, w tym planowaniem, produkcją, zarządzaniem zapasami, sprzedażą, finansami, zasobami ludzkimi i nie tylko.

Tego rodzaju systemy zostały zaprojektowane w celu stworzenia scentralizowanej bazy danych i zestawu aplikacji, które umożliwiają różnym działom w organizacji udostępnianie i dostęp do informacji w czasie rzeczywistym. Umożliwia usprawnienie procesów, poprawę wydajności i podejmowanie decyzji w oparciu o analizowane na bieżąco dane.

Systemy ERP automatyzują rutynowe zadania, zmniejszając wysiłek ręczny i minimalizując błędy. Zadania te można w pełni spersonalizować w celu usprawnienia procesów i zapewnienia wydajnej realizacji celów.
Warto wskazać, że wdrożenia systemu ERP nie muszą oznaczać rezygnacji z obecnie używanego oprogramowania. Systemy ERP można integrować z innymi aplikacjami, takimi jak platformy handlu elektronicznego lub systemy innych firm w celu wymiany danych i usprawnienia operacji.

Jak przeprowadza się wdrożenia ERP?

Wdrożenie systemu ERP to złożony proces, który wymaga starannego planowania i realizacji. Składa się on z poniższych etapów:

1. Zaplanowanie wdrożenia ERP

Należy zdefiniować kluczowe wymagania i funkcjonalności wymagane od systemu ERP, co pozwoli na wybranie odpowiedniej oferty i dostosowanie jej do potrzeb firmy.

2. Wybranie dostawcy

Warto porównać oferty różnych dostawców ERP, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak możliwości systemu, reputacja, wsparcie wdrożeniowe i koszty. 

Wybranie sprawdzonego dostawcy posiadającego doświadczenie w dziedzinie takiej jak wdrożenia ERP spowoduje, że proces ten będzie mógł przebiegać bez większych problemów i dzięki temu firma będzie mogła korzystać z rozwiązań dopasowanych do ich potrzeb.

3. Analiza procesów biznesowych

Warto przed wdrożeniem przeanalizować istniejące procesy biznesowe. Trzeba zdefiniować obszary wymagające poprawy i określić, w jaki sposób system ERP może usprawnić i zoptymalizować te procesy. 

4. Konfiguracja systemu ERP

Trzeba skonfigurować system ERP, aby dostosować go do specyficznych wymagań firmy. Może to obejmować zadania takie jak konfigurowanie modułów, definiowanie przepływów pracy, tworzenie struktur danych.

5. Migracja danych

Wykonuje się migrację danych ze starszych systemów do nowego systemu ERP. 

6. Szkolenia

W trakcie wdrożenia należy zapewnić pracownikom kompleksowe szkolenia w zakresie efektywnego korzystania z systemu ERP. Szkolenia powinny obejmować zarówno podstawową funkcjonalność systemu, jak i specyficzne procesy związane z rolą każdego użytkownika.

7. Testowanie

Na koniec wykonuje się zakrojone testy systemu ERP, aby sprawdzić jego funkcjonalność, wydajność i integrację z innymi systemami. 

Gdy planuje się wdrożenia ERP, warto decydować się na taki dostawcę, który będzie mógł zapewnić najlepszą funkcjonalność swoich systemów i jednocześnie będzie mógł przeprowadzić ich profesjonalne wdrożenie. Dzięki temu będzie można wybrać rozwiązanie, z którym prowadzenie biznesu stanie się jeszcze łatwiejsze.