intra-biznes.pl

Biznes IT Marketing Finanse

jak założyć własny biznes
Biznes Edukacja

Jakie są etapy zakładania własnego biznesu?

Współcześnie o pracy na własny rachunek marzy wiele osób. Pomimo tego przed podjęciem decyzji o założeniu własnej firmy powstrzymuje ich brak doświadczenia i wiedzy. W praktyce jednak rozpoczęcie działalności gospodarczej wcale nie jest trudne, aczkolwiek ważne jest przeanalizowanie w jakiej dziedzinie chcemy osiągnąć sukces.

Jak założyć własny biznes?

Niewątpliwie dobry i kreatywny pomysł to za mało, żeby stworzyć dochodową firmę. W obecnych czasach na sukces firmy składają się wiele różnych czynników. Wobec tego każdy przedsiębiorca przed uruchomieniem swojej działalności powinien przygotować własne zasoby oraz poznać rynek. Mianowicie od 2011r. w naszym kraju zaczęła funkcjonować Centralna Ewidencja i Informacji Działalności Gospodarczej. Zatem wiele procedur związanych z otwarciem firmy zostało uproszczone. Ponadto dzięki scentralizowanej ewidencji możliwe jest złożenie dokumentów w każdej gminie. Otóż w pierwszej kolejności podczas zakładanie swojego biznesu należy wypełnić tzw. formularz CEIDG-1. W formularzu tym przedsiębiorca podaje wszystko swoje dane, dane firmy oraz określa formę opodatkowania podatku dochodowego. Warto podkreślić, że w przypadku spółki cywilnej CEIDG-1 musi złożyć indywidualnie każdy ze wspólników. Obecnie drugi CEIDG-1 można dostarczyć osobiście do gminy lub za pomocą strony internetowej. Oczywiście zajestrowanie formularza CEIDG-1 oznacza zajestrowanie firmy. W kolejnym kroku trzeba udać się do urzędu skarbowego, gdzie dokonywana jest rejestracja przedsiębiorcy jako podatnika podatku VAT. W dzisiejszych czasach forma opodatkowania jest zależna od rodzaju prowadzonego biznesu. Z kolei w urzędzie skarbowym wypełnia się specjalny formularz VAT-R. W ostatnim etapie założenia firmy konieczne jest udanie się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W zakładzie tym właściciel firmy wypełnia deklarację zgłoszeniową ZUS.

Zalety prowadzenia własnego biznesu

Naturalnie prowadzenie własnej firmy nie jest łatwe i związane jest z dużą odpowiedzialnością. Pomimo tego korzyści uzyskiwane z takiej formy zarabiania są nieocenione. Jedną z najważniejszych zalet posiadania własnego biznesu jest niezależność. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą sami decydować o ilości godzin pracy czy też przyjmowanych zleceń. Poza tym wraz z kontrahentami terminy usług i dostaw mogą być ustalane indywidualnie. Nie ulega wątpliwości, że zakres obowiązków biznesmena dotyczy nie tylko układania harmonogramu pracy, ale również do kluczowych decyzji, jakie nieustannie podejmuje się w przedsiębiorstwie.