intra-biznes.pl

Biznes IT Marketing Finanse

faktoring
Finanse

Czym jest faktoring i w jakich branżach się sprawdza?

Faktoring zaczął zdobywać popularność już dobrych kilka lat temu, i – co jest niemałym wyczynem – na tę usługę z roku na rok decyduje się coraz więcej przedsiębiorstw. Przedstawiciele niemal wszystkich branż chętnie sięgają po faktoring, jednak istnieją takie, dla których faktoring jest niemalże skrojony na miarę. 

Zanim jednak przejdziemy do sprawdzenia, które gałęzie gospodarki mogą szczególnie na tym skorzystać, wyjaśnijmy najpierw, czym tak naprawdę jest faktoring.

Na czym polega usługa faktoringu?

Aby wyczerpująco odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw poznać różne rodzaje faktoringu – nie jest to bowiem jednorodna usługa, ale tak naprawdę grupa usług, które mogą się sprawdzić w różnych sytuacjach i dla firm działających w różnych branżach.

Faktoring w swoim najczystszym wydaniu to usługa polegająca – w skrócie – na finansowaniu faktur. Zazwyczaj działa to w następujący sposób:

 1. Faktorant, czyli przedsiębiorca, który chce skorzystać z usługi faktoringu, zgłasza się do faktora, czyli firmy świadczącego takie usługi. Może to być wyspecjalizowana firma zajmująca się jedynie faktoringiem, lub komórka banku.
 2. Strony zawierają umowę faktoringu, w ramach której ustalają kwotę miesięcznego limitu faktoringowego, a także faktorant przekazuje listę klientów, którym regularnie wystawia faktury z długim terminem płatności. 
 3. Po zawarciu umowy faktorant może w Panelu Klienta zgłaszać faktury do finansowania – dokumenty te muszą być niewymagalne oraz wystawione na jednego z odbiorców wyszczególnionych w umowie. 
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia faktor natychmiast wypłaca środki faktorantowi – pieniądze trafiają na konto firmowe przedsiębiorcy w ciągu kilkunastu minut, ponieważ transakcja realizowana jest w systemie sorbnet.

Jakie są więc inne rodzaje faktoringu? Usługę faktoringu dzielimy na rodzaje ze względu na:

 • zakres podejmowanego ryzyka – faktoring pełny (bez regresu), niepełny (z regresem) oraz mieszany;
 • jawność – faktoring jawny i niejawny,
 • terytorium – faktoring krajowy i międzynarodowy (w tym importowy i eksportowy),
 • zakres usług – faktoring globalny i pojedynczy,
 • instytucje świadczące usługę – firmy faktoringowe oraz banki.

Istnieją także inne rodzaje faktoringu, takie jak:

 • faktoring odwrotny,
 • faktoring zaliczkowy,
 • faktoring wymagalnościowy,
 • faktoring dyskontowy.

W jakich branżach faktoring wybierany jest najczęściej?

Mnogość dostępnych opcji sprawia, że z faktoringu chętnie korzystają przedstawiciele wszystkich branż – sprzedaży, reklamy, organizacji eventów, przemysłu i przetwórstwa i wielu innych. 

Nie bez powodu jednak największą popularnością faktoring cieszy się w dwóch gałęziach gospodarki: transporcie oraz budownictwie. Obie te branże są szczególnie narażone na powstawanie zatorów płatniczych – problem ten faktoring eliminuje ze stuprocentową skutecznością, przez co przedstawiciele właśnie tych branż tłumnie korzystają z usługi finansowania faktur.

Dowiedz się więcej o faktoringu na https://pragmago.pl/