intra-biznes.pl

Biznes IT Marketing Finanse

rodzaje umów o pracę
Biznes

Rodzaje umów o pracę

Choć podstawą każdej zawartej umowy o pracę jest stosunek pracy, to faktycznie możemy wyróżnić kilka rodzajów takich umów. Podpisanie umowy zawiązuje stosunek pracy – tworzy charakterystyczną więź między pracownikiem a pracodawcą. Podpisując umowę, pracownik zobowiązuje się na spełnienie warunków określonych przez pracodawcę. Dotyczą one czasu, miejsca oraz wykonywanej pracy, a pracodawca zobowiązuje się wypłacić pracownikowi wynagrodzenie. W Polsce wyróżniamy co najmniej cztery rodzaje umów o pracę. Pierwszą z nich jest umowa o pracę na czas nieokreślony. Ten rodzaj umowy pozostaje wciąż najbezpieczniejszą i najpopularniejszą formą zatrudnienia. Pracownik, którego dotyczy taka umowa, posiada trzymiesięczny okres wypowiedzenia, więc przez ten czas ma zagwarantowane zatrudnienie. Drugim rodzajem umowy o pracę jest umowa na czas określony. Ten rodzaj umowy może być zawiązywany na maksymalny okres trwania 33 miesięcy. Poza tym zostały one określone limitem. Oznacza to, że jedna firma może podpisać z pracownikiem maksymalnie 3 umowy tego rodzaju. Okresy wypowiedzenia zarówno na czas określony i nieokreślony wynoszą tyle samo. Trzeci rodzaj to umowa na czas wykonywania określonej pracy. Od reszty wyróżnia ją to, że zawiera się ją w sytuacjach, gdy pracodawca z góry nie może określić terminu wykonywanej pracy bądź zadania. Ostatni rodzaj umowy to umowa na okres próbny. Zawierana jest na okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Zawiera się ją zwykle dla sprawdzenia kompetencji pracownika.

buzzz.pl